شرکت همیاران شمال شرق
04 مرداد 1401 - 13:10:32 99
مدیرعامل شرکت همیاران شمال شرق با شهردار جنگل دیدار کرد
در دیدار احمد عبدالله زاده مدیر عامل شرکت همیاران شمال شرق با جواد جعفری شهردار جنگل در خصوص همکاری و تعامل دوجانبه در پروژه های مختلف بحث و تبادل نظر شد.
اخبار همیاران شمال شرق

شرح خبر

به گزارش روابط عمومی شرکت همیاران شمال شرق در این نشست که مهدی فتاحی معاون مالی اداری و الیاس مهماندار مدیر حراست شرکت همیاران حضور داشتند احمد عبدالله زاده با توجه به وظایف اساسی شهرداری ها در تامین نیازمندیهای شهری، تامین کالا و خدمات و تامین نیرو، شرکت همیاران شمال شرق میتواند بازوی توانمندی‌ برای شهرداری ها باشد. جواد جعفری نیز همکاری هر چه بیشتر با شرکت همیاران را از اولویت های کاری این شهرداری جهت پیشبرد اهداف این حوزه از مدیریت شهری استان عنوان کرد.

دانستنی های روز
کتاب های الکترونیکی
آئین نامه ها و دستورالعمل ها
نمایشگاه ها و رویدادها