شرکت همیاران شمال شرق
20 اردیبهشت 1402 - 12:22:10 106
مدیرعامل شرکت همیاران شمال شرق تاکید کرد: آمادگی کامل شرکت همیاران برای همکاری و تعامل با شهرداری‌ درود
احمد عبدالله زاده مدیرعامل شرکت همیاران شمال شرق در دیدار با سید مهدی حسینی شهردار درود بر آمادگی کامل این شرکت برای همکاری و تعامل بیشتر با شهرداری درود تاکید کرد.
اخبار همیاران شمال شرق

شرح خبر

به گزارش روابط عمومی شرکت همیاران شمال شرق در این دیدار احمد عبدالله زاده باتوجه به ظرفیتهای شرکت همیاران و زیرساختها و پتانسیلهای اقتصادی، سرمایه گذاری و مدیریت شهری به ویژه قابلیتهای گردشگری شهر درود نسبت به همکاری های مشترک و دوجانبه تاکید کرد. در ادامه این دیدار سید مهدی حسینی شهردار درود ضمن مختصر اشاره به اقدامات صورت پذیرفته و برنامه های در دست اجرای شهرداری درود، نقش و ظرفیت های شرکت همیاران شمال شرق را در راستای خدمت رسانی و همیاری شهردارها حائز اهمیت برشمرد و آمادگی خود را به منظور تعامل بیشتر و ادامه همکاری اعلام نمود.