شرکت همیاران شمال شرق
02 خرداد 1402 - 13:25:57 41
دیدار مدیرعامل شرکت همیاران شمال شرق با شهردار ملک آباد
در نشست مشترک احمد عبدالله زاده مدیرعامل شرکت همیاران شمال شرق با محمد رجبی شهردار ملک آباد در خصوص افزایش تعاملات و بهره گیری مناسب از ظرفیتهای ممکن در حوزه های مختلف گفتگو شد.
اخبار همیاران شمال شرق

شرح خبر

به گزارش روابط عمومی شرکت همیاران شمال شرق در این جلسه بر توسعه تعاملات و بهره گیری مناسب و موثر از توانمندیهای موجود شرکت همیاران در جهت کمک به ارتقاء مدیریت شهری شهر ملک آباد تاکید شد.