شرکت همیاران شمال شرق
02 خرداد 1402 - 13:25:57 307
دیدار مدیرعامل شرکت همیاران شمال شرق با شهردار ملک آباد
در نشست مشترک احمد عبدالله زاده مدیرعامل شرکت همیاران شمال شرق با محمد رجبی شهردار ملک آباد در خصوص افزایش تعاملات و بهره گیری مناسب از ظرفیتهای ممکن در حوزه های مختلف گفتگو شد.
اخبار همیاران شمال شرق

شرح خبر

به گزارش روابط عمومی شرکت همیاران شمال شرق در این جلسه بر توسعه تعاملات و بهره گیری مناسب و موثر از توانمندیهای موجود شرکت همیاران در جهت کمک به ارتقاء مدیریت شهری شهر ملک آباد تاکید شد.