شرکت همیاران شمال شرق
03 خرداد 1402 - 11:04:06 48
بازدید مدیرعامل شرکت همیاران شمال شرق از روند تکمیل پروژه شهرک حمل و نقل خواف
احمد عبدالله زاده مدیرعامل شرکت همیاران شمال شرق در سفر به ‌‌شهرستان خواف از روند تکمیل و تجهیز پروژه بزرگ شهرک حمل و نقل بازدید کرد.
اخبار همیاران شمال شرق

شرح خبر

به گزارش روابط عمومی شرکت همیاران شمال شرق احمد عبدالله زاده در این بازدید در جریان روند اجرایی و پیشرفت فیزیکی تکمیل و تجهیز این پروژه عمرانی قرار گرفت و برای تسریع روند اجرای آنها دستورات لازم را صادر کرد.