شرکت همیاران شمال شرق
02 اردیبهشت 1400 - 05:25:57 803
دیدار مدیر عامل شرکت با مدیر عامل سازمان میادین
دیدار مدیرعامل همیاران شمال شرق با مدیر عامل و مدیران سازمان مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی در خصوص همکاری های مشترک صورت پذیرفت.
اخبار همیاران شمال شرق

شرح خبر

دیدار مدیرعامل همیاران شمال شرق با مدیر عامل و  مدیران سازمان مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی در خصوص همکاری های مشترک صورت پذیرفت.
به گزارش روابط عمومی همیاران شمال شرق، در این جلسه علی سپهر با اشاره به فعالیت های مشترک با شهرداری ها تاکید کرد: با توجه به توافقات آمادگی داریم در حوزه های مختلف تامین نیرو، بازرگانی و ارائه خدمات اقتصادی و عمومی با سازمان میادین همکاری های مان را توسعه دهیم. 

مسعود رضوی مدیر عامل سازمان میادین نیز با اعلام موارد قرارداهای پیش رو و ابراز رضایت از خدمات همیاران شمال شرق ضمن تاکید بر لزوم افزایش تعاملات درون سازمانی و بهره گیری از ظرفیت های این شرکت در پروژه های سازمان میادین، از خدمات حوزه بازرگانی و سایر موارد سخن گفتند
 

دانستنی های روز
کتاب های الکترونیکی
آئین نامه ها و دستورالعمل ها
نمایشگاه ها و رویدادها