شرکت همیاران شمال شرق
05 اردیبهشت 1400 - 13:18:12 837
توسعه کمی و کیفی عملکرد واحد تامین نیرو همیاران
نشست و هم اندیشی مدیرعامل شرکت و سرپرستان و کارکنان بخش تامین نیرو صبح شنبه 4 اردیبهشت برگزار شد.
اخبار همیاران شمال شرق

شرح خبر

به گزارش روابط عمومی همیاران شمال شرق، با توجه به اهمیت جایگاه بخش تامین نیرو به عنوان بازوی اصلی فعالیت شرکت، در این دیدار علی سپهر مدیر عامل همیاران ضمن استماع رویکرد و برنامه های پیش رو، در خصوص نحوه رسیدگی ها، برنامه ها، موضوعاتی پیرامون حسابرسی داخلی و مدیریت ریسک و مدیریت امور مطالبی را به کارکنان ابلاغ کردند.

دانستنی های روز
کتاب های الکترونیکی
آئین نامه ها و دستورالعمل ها
نمایشگاه ها و رویدادها