شرکت همیاران شمال شرق
07 اردیبهشت 1400 - 16:08:04 218
برگزاری جلسه کمیسیون عالی معاملات
جلسه کمیسیون عالی معاملات صبح امروز 7 اردیبهشـت ماه در همیاران شـمال شـرق برگزار شد.
اخبار همیاران شمال شرق

شرح خبر

به گزارش روابط عمومی همیاران شــمال شــرق جلســه کمیسـیون معاملات ، باهدف رسـیدگی به پیشـنهادهای مربوط به مناقصات و مزایده، با حضور مسـئولین مربوطه  ودیگر اعضای کمسیون برگزار و بررسی شد.

و درادامه طی بررسی‌های صورت گرفته از هر پروژه یک نفربعنوان برنده مناقصه معرفی و پس از بررسی‌های نهایی نتیجه اعلام خواهد شد.

 

# همیاران شمال شرق 
# همیاری
# شهرداریها 
# سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی
# شهرداری مشهد
# استانداری خراسان رضوی

 

دانستنی های روز
کتاب های الکترونیکی
آئین نامه ها و دستورالعمل ها
نمایشگاه ها و رویدادها