شرکت همیاران شمال شرق
12 اردیبهشت 1400 - 12:16:34 192
کسب رتبه یک کارگزاری وصول مطالبات ساختمانی توسط شرکت همیاران شمال شرق
شرکت همیـــــــــــــاران شمال شرق موفق به کسب عنوان رتبــــــــه یک کارگزاری وصــــول مطالبات ساختمانی شهرداری ها گردید
اخبار همیاران شمال شرق

شرح خبر

به گزارش روابط عمومی همیاران شمال شرق، شرکت همیـــــــــــــاران شمال شرق موفق به کسب عنوان "رتبه یک" کارگزاری وصــــول مطالبات ساختمانی شهرداری گردید.


علی سپهر با بیان اینکه شرکت همیاران بعنوان کارگزار وصول مطالبات ساختمانی در شهرداری های مناطق 12،9،7و... در جهت کسب درآمدهای پایدار و عمومی شهرداری های مشهد، نقش مهمی را ایفا نموده ، تاکیدکرد؛ عملکرد رو به رشد و درخشان چند ماه اخیر شرکت در وصول مطالبات ساختمانی سبب ارتقاء جایگاه همیاران در حوزه کارگزاری ها شده است. ایشان افزود در خصوص توسعه و گسترش همکاری ها با سایر شهرداری های مناطق و استان اعلام آمادگی می نمائیم.


مدیرعامل همیاران از تلاش و پیگیری مداوم تمام پرسنل کارگزاری های شرکت که در کسب این مهم دخیل بودند ، تشکر و قدردانی نمودند. وی افزود: امید است در پرتو عنایات حضرت بار تعالی و در سال مزین به شعار تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها و سعی مجدانه همکاران این شرکت شاهد ارتقاء بیشتر و ارائه خدمات مطلوب تر به مردم شریف شهر و استان باشیم.
 

دانستنی های روز
کتاب های الکترونیکی
آئین نامه ها و دستورالعمل ها
نمایشگاه ها و رویدادها