شرکت همیاران شمال شرق
15 اردیبهشت 1400 - 14:43:07 773
جلسه تکریم و معارفه روسای امور مالی پيشين و جديد همیاران شمال شرق برگزار شد.
مراسم تکریم ومعارفه مدیر امور مالی و اداری شرکت همیاران شمال شرق با حضور غلامرضا محمدی معاونت مالی و اداری سازمان همیاری ، محمدعلی عبدی مسئول حراست ، علی سپهر مدیر عامل، مسئولین واحدها و مدیران همیاران شمال شرق برگزار شد. در اين مراسم كه صبح امروز پانزدهم اردیبهشت در شرکت همیاران شمال شرق برگزار شد.
اخبار همیاران شمال شرق

شرح خبر

به گزارش روابط عمومي همیاران شمال شرق مراسم تکریم ومعارفه مدیر امور مالی و اداری شرکت همیاران شمال شرق با حضور غلامرضا محمدی معاونت مالی و اداری سازمان همیاری ، محمدعلی عبدی مسئول حراست ، علی سپهر مدیر عامل، مسئولین واحدها و مدیران همیاران شمال شرق برگزار شد. در اين مراسم كه صبح امروز پانزدهم اردیبهشت در شرکت همیاران شمال شرق برگزار شد، مهدی جلائیان بعنوان سرپرست مالی و اداری شرکت معرفی و از خدمات آقای هادی رئوف تقدیر و تشکر گردید .
علی سپهر مدیرعامل همیاران خاطرنشان کرد انسجام کادر مدیریتی و همدلی همکاران و کارکنان شرکت در جهت اهداف و سیاست های کلان همواره مد نظر قرار گیرد. . سرپرست جدید امور مالي همیاران شمال شرق ضمن قدرداني از زحمات هادی رئوف ابراز امیدواری کرد، بتواند همراستا با سیاست ها و خواسته های مدیرعامل و هیئت مدیره در جهت توسعه کمی و کیفی خدمات و پروژه های شرکت خدمت نماید و بتواند در مدت حضور عملکرد مثبتی به جای گذارد. 

 

دانستنی های روز
کتاب های الکترونیکی
آئین نامه ها و دستورالعمل ها
نمایشگاه ها و رویدادها