شرکت همیاران شمال شرق
18 اردیبهشت 1400 - 13:13:41 273
نشست داخلی جمعی از مدیران همیاران
جلسه ای بمنظور رفع مسائل حوزه مالی و پشتیبانی امور قراردادها با حضور مدیرعامل همیاران و جمعی از مدیران حوزه های مختلف همیاران برگزار شد.
اخبار همیاران شمال شرق

شرح خبر

به گزارش روابط عمومی همیاران شمال شرق، روز شنبه مورخ 18 اردیبهشت ماه 1400  جلسه ای بمنظور بررسی امور در حوزه مالی و پشتیبانی امور قراردادها با حضور مدیرعامل همیاران و جمعی از مدیران حوزه های مختلف برگزار شد.
در این دیدار علی سپهر مدیر عامل همیاران ضمن استماع رویکرد و برنامه های پیش رو، در خصوص نحوه رسیدگی و مدیریت امور موضوعاتی پیرامون حسابرسی داخلی و مدیریت ریسک ، مطالبی را ابلاغ کردند.

در پایان جلائیان معاون امور مالی و اداری ضمن بیان نظرات خود  اعلام داشت: با توجه به ظرفیت های موجود و تلاش این واحد، در جهت پیشبرد اهداف شرکت با تدوین برنامه ریزی مناسب  اقدام خواهیم کرد.
 

دانستنی های روز
کتاب های الکترونیکی
آئین نامه ها و دستورالعمل ها
نمایشگاه ها و رویدادها