شرکت همیاران شمال شرق
19 اردیبهشت 1400 - 13:06:29 744
در بازدید و دیدار معاون سرمایه گذاری با مدیرعامل و معاون مالی و اداری همیاران برنامه ها و اقدامات سال جدید تشریح شد.
در این دیدار گزارش جامعی از مسائل جاری شرکت ارائه شد و سلطان خواه معاون سرمایه گذاری و برنامه ریزی سازمان قول مساعدت مبنی بر رفع مشکلات و موانع موجود اعلام داشت.
اخبار همیاران شمال شرق

شرح خبر

به گزارش روابط عمومی همیاران شمال شرق، علی سپهر مدیرعامل همیاران شمال شرق در نشستی بااسماعیل سلطانخواه معاون سرمایه گذاری سازمان و فاطمه ذاکرالحسینی مدیر امور مجامع و حسابرسی داخلی پیرامون فعالیت های شرکت ، موضوعات حسابرسی شرکت و موضوعات اجرایی و مالی پروژه خواف دیدار و گفتگو کردند
در این دیدار گزارش جامعی از مسائل جاری شرکت ارائه شد و سلطان خواه معاون سرمایه گذاری و برنامه ریزی سازمان قول مساعدت مبنی بر رفع مشکلات و موانع موجود اعلام داشت.

 

دانستنی های روز
کتاب های الکترونیکی
آئین نامه ها و دستورالعمل ها
نمایشگاه ها و رویدادها