شرکت همیاران شمال شرق
06 خرداد 1400 - 11:35:37 646
دومین نشست مدیران همیاران شمال شرق با سازمان همیاری در سه ماهه اول سال
جلسه هیات مدیره شرکت همیاران شمال شرق با سازمان همیاری صبح روز پنجشنبه ششم خردادماه برگزار گردید.
اخبار همیاران شمال شرق

شرح خبر

 به گزارش روابط عمومی همیاران شمال شرق دومین جلسه هیات مدیره همیاران صبح امروز با حضور علی سپهر مدیر عامل همیاران شمال شرق ، محمد سنجری مدیرعامل سازمان همیاری و جمعی از مدیران برگزار شد. در این جلسه ضمن بررسی حوزه های عملکردی مختلف راه کارهای مانع زدایی ها برای پیشبرد اهداف و ارائه خدمات بهتر مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. مدیرعامل همیاران شمال شرق در این جلسه به ارائه گزارشی از اهم اقدامات انجام شده در حوزه های وصول مطالبات، پرداخت بدهی ها و مطالبات تامین کنندگان و شفاف سازیهای مالی به منظور گره گشایی از فعالیتها و برنامه های بخش های مختلف سازمان پرداخت.

دانستنی های روز
کتاب های الکترونیکی
آئین نامه ها و دستورالعمل ها
نمایشگاه ها و رویدادها