شرکت همیاران شمال شرق
23 خرداد 1400 - 10:45:04 554
جلسات هفتگی شورای مدیران حوزه اداری و مالی
نشست داخلی کارکنان بخش مالی و اداری همیاران شمال شرق به منظور بررسی عملکرد هفتگی حوزه اداری و مالی برگزار شد.
اخبار همیاران شمال شرق

شرح خبر

به گزارش روابط عمومی همیاران شمال شرق، این جلسه صبح امروز 23 خرداد ماه همانند روال همیشگی با حضور علی سپهر، مدیرعامل همیاران و جمعی از کارکنان این واحد برگزارشد. در این دیدار علی سپهر ضمن استماع رویکرد و برنامه های اجرا شده، در خصوص نحوه رسیدگی ها، موضوعاتی پیرامون حسابرسی داخلی و برنامه ریزی مالی، هزینه گردها و مدیریت امور مطالبی را به کارکنان ابلاغ کردند.

همچنین اقدامات و سازو کارهای لازم برای حل مسائل، مشکلات و موانع زدایی از فعالیتها و پروژه های پیش رو در دست اقدام واحدهای مختلف بررسی و تصمیم گیری های لازم برای هریک اتخاذ شد. همچنین با توجه به برنامه ریزی انجام شده در خصوص تکمیل اجرای پروژه شهرک حمل و نقل خواف در خصوص تامین منابع مالی، دستورات لازم به واحد مالی ابلاغ شد.
 

دانستنی های روز
کتاب های الکترونیکی
آئین نامه ها و دستورالعمل ها
نمایشگاه ها و رویدادها