شرکت همیاران شمال شرق
01 آبان 1400 - 11:51:46 250
شرکت همیاران شمال شرق میزبان شهرداری تربت حیدریه
توسعه همکاری ها هدف اصلی نشست شهرداری تربت حیدریه و شرکت همیاران شمال شرق ؛ در نشستی که هدف اصلی آن توسعه تعاملات و ارتباط سازنده فی ما بین شهرداری تربت حیدریه و شرکت همیاران شمال شرق بود، با حضور سرپرست شهرداری و مدیر منابع انسانی تربت حیدریه با مدیران شرکت همیاران شمال شرق در دفتر احمد عبداله زاده مدیر عامل شرکت همیاران شمال شرق برگزار گردید.
اخبار همیاران شمال شرق

شرح خبر

در نشستی که هدف اصلی آن توسعه تعاملات و ارتباط سازنده فی ما بین شهرداری تربت حیدریه و شرکت همیاران شمال شرق بود، با حضور سرپرست شهرداری و مدیر منابع انسانی تربت حیدریه با مدیران شرکت همیاران شمال شرق در دفتر احمد عبداله زاده مدیر عامل شرکت همیاران شمال شرق برگزار گردید.
در این نشست که شامل تصمیماتی در جهت انجام اقداماتی مشخص برای دستیابی به این اهداف بود، دو طرف در خصوص اجرائی و عملیاتی شدن این تصمیمات و توسعه روابط فی ما بین و افزایش ارتباط موثر سخن گفتند.

دانستنی های روز
کتاب های الکترونیکی
آئین نامه ها و دستورالعمل ها
نمایشگاه ها و رویدادها