شرکت همیاران شمال شرق
31 فروردین 1401 - 15:09:36 480
مدیرعامل شرکت همیاران شمال شرق با شهردار منطقه 9 شهرداری مشهد دیدار کرد
در دیدار احمد عبدالله زاده با دکتر سعید حسینقلی زاده مقدم بر تعامل هرچه بیشتر روابط فی مابین شرکت همیاران شمال شرق با شهرداری منطقه 9 تاکید شد
اخبار همیاران شمال شرق

شرح خبر

به گزارش روابط عمومی شرکت همیاران شمال شرق سازمان همیاری شهرداری‌های خراسان رضوی، احمد عبدالله زاده در این دیدار از آمادگی شرکت همیاران برای توسعه همکاری‌های مشترک با شهرداری منطقه ۹ خبر داد و افزود: بدنبال اتخاذ تصمیماتی عملیاتی با محوریت افزایش و بهبود ارائه خدمات به شهرداری ها هستیم. وی بیان کرد: باتوجه به اینکه شرکت همیاران بازوی توانمند و اجرایی شهرداری‌هاست توسعه همکاری‌های مشترک با تمامی شهرداری‌ها از جمله اصلی‌ترین اولویت‌های ما است وامیدواریم بتوانیم همکاری‌های خوبی با هم داشته باشیم.
دکتر مقدم نیز نقش و ظرفیت های شرکت همیاران را در راستای خدمت رسانی به شهرداری ها حائز اهمیت شمرد و همکاری هرچه بیشتر با شرکت همیاران را از اولویت‌های کاری این شهرداری جهت پیشبرد اهداف شهرداری منطقه ۹ عنوان کرد.