شرکت همیاران شمال شرق
06 اردیبهشت 1401 - 13:03:07 407
بررسی سیاست گذاری های اقتصادی شرکت همیاران شمال شرق در سال 1401
جلسه هیات مدیره شرکت همیاران شمال شرق با موضوع تصمیم گیری و سیاست گذاری های اقتصادی و اجرایی این شرکت در سال 1401 برگزار شد.
اخبار همیاران شمال شرق

شرح خبر

به گزارش روابط عمومی شرکت همیاران شمال شرق جلسه هیات مدیره این شرکت با حضور محمدرضا تازیکی مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی و رئیس هیات مدیره، فاطمه ذاکر الحسینی و حمیدرضا نقیبی اعضای هیات مدیره، احمد عبدالله زاده مدیرعامل شرکت همیاران و مهدی فتاحی معاون مالی و اداری شرکت برگزار شد.
 در این نشست علاوه بر تشریح فعالیتها و ارائه گزارش از برنامه ریزی های صورت گرفته و بیان مسائل، مشکلات و چالش‌ها در سال قبل سیاستگذاری ها و برنامه های سال 1401 این شرکت در زمینه های بازرگانی، حمل و نقل، توسعه اقتصادی، کارگزاری و خدمات تامین نیروی انسانی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.
همچنین با توجه به تاکید مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری ها بر تحقق منویات مقام معظم رهبری در سال جدید، راه کارهای حل مسائل جهت تسریع در صدور پروانه بهره برداری شهرک حمل و نقل خواف به عنوان یکی از پروژه های مهم در دست اقدام این شرکت مورد بررسی قرار گرفت.
با توجه به فعالیتهای شرکت همیاران شمال شرق در حوزه های بازرگانی، تامین نیرو، کارگزاری وصول مطالبات و ... در این جلسه بر اصلاح ساختار، ساماندهی نیروهای انسانی و توسعه فعالیتها و جدیت و تلاش بیشتر در جهت پیشبرد اهداف و چشم انداز های سازمان همیاری در این واحد وابسته تاکید شد.