شرکت همیاران شمال شرق

اطلاعیه ها و مناسبت ها

اخبار داخلی شرکت

02 مهر 1401 - 19:22:15 [ تعداد بازدید : 96023 ]
اخبار همیاران شمال شرق
مدیرعامل شرکت همیاران شمال شرق در دیدار با معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد؛ به عنوان بازوی مدیریت شهری در کنار شهرداری و سازمان های وابسته هستیم.

مدیرعامل شرکت همیاران شمال شرق سازمان همیاری شهرداریهای استان طی حضور در شهرداری با معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد دیدار و گفتگو کرد.

08 اردیبهشت 1401 - 11:04:10 [ تعداد بازدید : 437 ]
اخبار همیاران شمال شرق
بررسی سیاست گذاری های اقتصادی شرکت همیاران شمال شرق در سال 1401

جلسه هیات مدیره شرکت همیاران شمال شرق با موضوع تصمیم گیری و سیاست گذاری های اقتصادی و اجرایی این شرکت در سال 1401 برگزار شد.

06 اردیبهشت 1401 - 13:03:07 [ تعداد بازدید : 406 ]
اخبار همیاران شمال شرق
مدیرعامل شرکت همیاران شمال شرق با شهردار منطقه 9 شهرداری مشهد دیدار کرد

در دیدار احمد عبدالله زاده با دکتر سعید حسینقلی زاده مقدم بر تعامل هرچه بیشتر روابط فی مابین شرکت همیاران شمال شرق با شهرداری منطقه 9 تاکید شد

31 فروردین 1401 - 15:09:36 [ تعداد بازدید : 480 ]

اخبار سازمان همیاری

اخبار همیاران شمال شرق
گسترش تعاملات شهرداری و سازمان همیاری در جهت توسعه شهری باجگیران

شهردار باجگیران در دیداری با مدیرعامل و معاونان سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی در خصوص ایجاد زمینه های همکاری و توسعه تعاملات دوجانبه و بهره گیری مطلوب از توان سازمان در جهت کمک به مدیریت شهری و توانمندسازی این شه...

‏1401 شهریور 06‎
اخبار همیاران شمال شرق
توسعه همکاری های دوجانبه در جهت کمک به مدیریت شهری در منطقه 10 شهرداری مشهد

در دیدار مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی با شهردار منطقه 10 مشهد بر توسعه تعاملات و همکاری های دوجانبه در جهت کمک مدیریت شهری در این منطقه تاکید شد....

‏1401 شهریور 06‎
اخبار همیاران شمال شرق
سازوکارهای هماهنگی سازمانها و دستگاه های متولی در جهت کمک به توسعه اقتصادی در مرز

یازدهمین جلسه کمیته هماهنگی مرز زمینی دوغارون با حضور مشاور اقتصادی نماینده ویژه رییس جمهور در امور افغانستان، مدیرعامل سازمان همیاری، فرماندار، شهردار و نمایندگان سازمان‌های مستقر در مرز دوغارون شهرستان تایباد برگزار شد...

‏1401 شهریور 06‎
سخن مدیرعامل

مدیر عامل

احمد   عبدالله زاده

با من در اتباط باشید

a.abdollahzadeh@hamyaranshomalshargh.org

واحد های زیرمجموعه