همیاران شمال شرق
همیاران شمال شرق
امروز سه شنبه بیست و نه خرداد 1403
همیاران شمال شرق

دیدار مدیرعامل شرکت همیاران شمال شرق با مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های خراسان جنوبی

تاریخ ارسال : 1402/08/04
دیدار مدیرعامل شرکت همیاران شمال شرق با مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی شرکت همیاران شمال شرق در این نشست دو طرف در خصوص موارد تخصصی مرتبط و امکان همکاری های متقابل گفتگو و تبادل نظر کردند.

گالری تصاویر