همیاران شمال شرق
همیاران شمال شرق
امروز سه شنبه دو مرداد 1403
همیاران شمال شرق

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات بیمه تامین اجتماعی

تاریخ ارسال : 1402/08/07
برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات بیمه تامین اجتماعی

به گزارش روابط عمومی شرکت همیاران شمال شرق جلسه‌ی آموزشی آشنایی با "قوانین و مقررات بیمه تامین اجتماعی در قراردادها" با هدف توانمندسازی کارکنان شرکت و چالش‌های آنها در مواجهه با مباحث بیمه تامین اجتماعی امروز یکشنبه 1402/08/07 بصورت یک جلسه دو ساعته در محل شرکت همیاران برگزار گردید.

گالری تصاویر