همیاران شمال شرق
همیاران شمال شرق
امروز سه شنبه دو مرداد 1403
همیاران شمال شرق

جلسه هفتگی شورای مدیران شرکت همیاران شمال شرق با حضور معاونین و مدیران برگزار شد.

تاریخ ارسال : 1402/09/02
جلسه هفتگی شورای مدیران شرکت همیاران شمال شرق با حضور معاونین و مدیران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت همیاران شمال شرق این جلسه هفتگی صبح امروز با حضور مدیرعامل، معاونین و مدیران واحدهای مختلف شرکت برگزار شد. در این جلسه اقدامات، فعالیتها و برنامه های در دستور کار معاونت ها و مدیران حوزه های مختلف مورد بررسی قرار گرفت. همچنین ضمن بررسی گزارش عملکرد هر بخش در خصوص برنامه های آتی و چگونگی انجام اجرای مناسب برنامه ها تبادل نظر و تصمیم گیری شد.

گالری تصاویر