همیاران شمال شرق
همیاران شمال شرق
امروز سه شنبه بیست و نه خرداد 1403
همیاران شمال شرق

برگزاری جلسه شورای مدیران شرکت همیاران شمال شرق

تاریخ ارسال : 1403/02/27
برگزاری جلسه شورای مدیران شرکت همیاران شمال شرق

به گزارش روابط عمومی شرکت همیاران شمال شرق جلسه شورای مدیران به ریاست علی سلطانی مدیرعامل و با حضور معاون اجرایی و مدیران واحدهای مختلف شرکت همیاران برگزار شد. در این جلسه، مدیر عامل شرکت همیاران شمال شرق پس از استماع گزارش اقدامات و عملکرد مدیران واحدها در رابطه با حیطه وظایف و حوزه فعالیت آنان، بر تحقق چشم اندازهای ترسیمی سال ۱۴۰۳ و منطبق با اجرای صحیح و کامل برنامه ها تا دستیابی به نتایج مطلوب و ایده آل تاکید کرد.

گالری تصاویر