همیاران شمال شرق
همیاران شمال شرق
امروز سه شنبه دو مرداد 1403
همیاران شمال شرق

شورای مدیران همیاران شمال شرق برگزار شد.

تاریخ ارسال : 1400/04/05
شورای مدیران همیاران شمال شرق برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی همیاران شمال شرق، این جلسه صبح امروز شنبه 5 تیر ماه مطابق روال همیشگی با حضور علی سپهر مدیرعامل، مدیر بازرگانی، تامین نیرو ، اداری مالی و تعدادی از مدیران همیاران شمال شرق برگزارشد.
در این جلسه گزارش عملکرد هفته گذشته بخش های مختلف ارائه و همچنین برنامه های پیش رو آنها در حوزه های بازرگانی، تامین نیرو، امور قراردادها و اداری و مالی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.
همچنین موضوعات، مسائل، مشکلات و موانع پیش رو هریک از واحد های ستادی بررسی و تصمیم گیری های لازم برای پیشبرد برنامه ها و هدف گذاری های آنان انجام شد.

گالری تصاویر