همیاران شمال شرق
همیاران شمال شرق
امروز سه شنبه دو مرداد 1403
همیاران شمال شرق

مدیرعامل شرکت همیاران شمال شرق در دیدار با شهردار منطقه ثامن شهرداری مشهد : آماده تعامل و همکاری با این حوزه از مدیریت شهری هستیم.

تاریخ ارسال : 1401/02/29
مدیرعامل شرکت همیاران شمال شرق در دیدار با شهردار منطقه ثامن شهرداری مشهد : آماده تعامل و همکاری با این حوزه از مدیریت شهری هستیم.

به گزارش روابط عمومی شرکت همیاران شمال شرق، در این جلسه احمد عبدالله زاده با اشاره به فعالیتهای مشترک با شهرداری ها تاکید کرد: با توجه به توافقات آمادگی داریم در حوزه کارگزاری وصول مطالبات و ارائه خدمات اقتصادی و عمومی با شهرداری منطقه ثامن همکاری های مان را توسعه دهیم. سید فرهاد حجازی شهردار منطقه ثامن نیز با اعلام رضایت از خدمات همیاران شمال شرق ضمن تاکید بر لزوم افزایش تعاملات شهرداریها و بهره گیری از ظرفیتهای این شرکت، گفت: امیدواریم در زمینه پروژه های تامین نیرو و کارگزاری ها و پشتیبانی بیشتر از شهرداری های استان از توان این شرکت در جهت تقویت و رفع نیازهای مدیریت شهری استان استفاده مطلوبتری صورت گیرد.

گالری تصاویر